Firmele care fac achizitii intracomunitare vor trebui sa declare TVA lunar, nu trimestrial. In vederea actualizarii datelor din vectorul fiscal, persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care utilizeaza ca perioada fiscala “trimestrul calendaristic” si care efectueaza achizitii intracomunitare de bunuri taxabile in Romania sunt obligate sa schimbe perioada fiscala, aceasta devenind “luna calendaristica”.

Astfel, aceste persoane impozabile vor depune formularul (092) „Declaraţia de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România” în maximum 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care intervine exigibilitatea achiziţiei intracomunitare care generează această obligaţie.

Persoana impozabilă a cărei perioadă fiscală a devenit luna, ca urmare a efectuării unei achiziţii intracomunitare de bunuri, va utiliza ca perioadă fiscală luna calendaristică pentru anul curent şi pentru anul următor. Dacă în cursul anului următor nu efectuează nicio achiziţie intracomunitară de bunuri, persoana respectivă va reveni la trimestrul calendaristic drept perioadă fiscală şi va depune formularul (094) „Declaraţie privind cifra de afaceri în cazul persoanele impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent”.

sursa: ziare.com